• Tel: (0282) 673 24 33
  • info@pointyazilim.com

Yazılım ve Danışmanlık Hizmeti

POINT, kurumunuzun genel iş süreçlerini, iş akışlarını ve kritik süreçlerini analiz ederek, müşteri ve piyasa konumunuza uygun rekabet koşullarını da göz önünde bulundurarak, her aşamadaki iyileştirme gereksinimlerini ve çözümlerini sizlere sunmaktadır. Bununla beraber ortaya çıkan veriler ile birlikte kurumsal yazılımlara geçişin yol haritası çıkarılmakta, mevcut kurumsal yazılımlarda da yapılacak iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi sağlanmaktadır.

Günümüzde pek çok kurumun, yeterli araştırma yapmadan Yazılım Projelerini hayata geçirmek istemeleri, Yazılım Kullanımına geçiş sürecinin doğru biçimde planlanmaması ve kurumun gerçek ihtiyaçlarının ön planda tutulmaması nedeniyle istenen verimlilikte çalışmamaktadır. Her işletmenin; sektör aynı bile olsa, birbirinden farklı iş süreçleri ve iş yapış şekilleri vardır. Dolayısıyla bu özelliklerin dikkate alınmadığı ve uygun bir geçiş hazırlığı yapılmadığı zaman Yazılım Projelerinin etkin olarak hayata geçirilmesi mümkün olmaz.

Bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan yazılım ve iş süreci danışmanlığı kavramı; şirketinizin yazılım kullanımına geçiş sürecinde yol gösterici ve doğru yatırımların yapılması için gereken faaliyetlere odaklanan kritik adımları içerir.


Bu nokta da POINT Yazılım ve Danışmanlık olarak, iş akış süreçlerinizi izliyor ve analinizini yapıyoruz. İyileştirmeye ihtiyaç duyulan birimler belirlendikten sonra; bu süreci sizler için projelendiriyor, çözümlüyor ve danışmanlığını sağlıyoruz.